DOX:DOKUMENTAR

DOX:DOKUMENTAR er et 3-ugers intensivt forløb, hvor du kommer igennem alle faser fra A-Z i en dokumentarfilmproduktion, og får redskaber til at lave dine egne dokumentarfilm og film til web.


Om dox:dokumentar forløbet

Undervisningsformen er HANDS-ON på den måde, at undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem korte oplæg og praktiske øvelser. M.a.o lærer du håndværket bag dokumentarfilm ved at prøve teknikker og metoder af i praksis, og ved at få intensiv feedback.

Du kommer undervejs igennem de arbejdsprocesser og metoder, der skaber den velfungerende dokumentar: Manuskriptskrivning, dramaturgi og berettermodeller, karakterudvikling, stilistiske valg og dit eget personlige udtryk, samt klipning af den dokumentariske fortælling.

 

Output

DOX:DOKUMENTAR giver dig forståelse for, og konkret praktisk erfaring med, en dokumentarfilmproduktion eller produktion for Web og alle de trin, der skal til, for at lave den gode film. Du får redskaber til at føre en idé ud i livet. Du forlader DOX:DOKUMENTAR med mod på at gå videre ud i dokumentarfilmens verden.Forløbet afsluttes med at du har gennemført en lille filmproduktion.

Forløbet giver dig også et netværk, idet du igennem forløbets 3 uger arbejder tæt sammen med dine kollegaer på holdet.

 

Filmskolen og udstyr

Som studerende har du adgang til computer med redigerings programmet Adobe Premiere Pro.

Vi tilskynder kraftigt til, at du medbringer dit eget kamera.

Alle studerende får en nøgle og har adgang til DOX:WORLD 24/7. Du arbejder intensivt under forløbet, og vi anbefaler, at du ud over den daglige mødetid, afsætter tid til at arbejde på dit projekt og øvelserne.

 

Forudsætninger

Du brænder for at lave dine egne dokumentarproduktioner eller produktioner for web. Du har allerede erfaring med at arbejde med video eller du har erfaring med formidling fra anden side.

Pris: 6500 kr.

Program for DOX:DOKUMENTAR

2. sept - 20. sept. 2019

Uge 1:

Håndværket bag dokumentarfilm & kend dit filmsprog

Den første uge lærer du det grundlæggende håndværk bag den gode dokumentarfilm.

Når vi taler om “håndværk”, handler det om teknisk at mestre det gode kamera-sprog og skabe et rigt råmateriale. Men det handler også om at være i stand til at skabe det filmiske udtryk, der understøtter din historie bedst muligt: Det handler m.a.o om stilistiske valg og formsprog, og hvordan du vælger det sprog, der bedst passer til historien og dit personlige temperament.

Underviserne tager b.la. afsæt i egne produktioner - både store prisvindende film og mindre produktioner - og råmaterialet bag, dvs. hvordan de konkret har arbejdet med forskellige værktøj og truffet nogle bevidste valg.

Du bliver ført igennem manuskript for dokumentarfilm og du laver konkrete, praktiske øvelser.

 

 • Vi går bagom optagelser til en række dokumentarfilm, og sammen med praktiske konkrete øvelser lærer du det interessante og effektive kamerasprog og processerne bag håndværket.

 • Du arbejder med manuskript for dokumentarfilm og at skabe den gode dokumentar ved bevidsthed om dramaturgi og filmiske virkemidler

 • Alle laver en lille film i grupper, som vises på holdet første dag i uge 2, med grundig feedback.


Uge 2:

Karakterudvikling, interviewteknik og produktion af portrætfilm

Den anden uge går vi dybere ned i den dokumentariske værktøjskasse.

Du lærer bl.a. om karakterudvikling og hvordan, du får den gode relation til dine karakterer. Du arbejder med interviewteknik og hvordan man laver interviews, der adskiller sig fra et klassisk tv-journalistisk interview set-up, ved at have et mere filmisk udtryk.

 

 • Vi går bag om metoderne til at arbejde med karakterer i dokumentar og med karakterudvikling

 • Du kommer igennem interviewøvelser og får feedback på dem

 • I løbet af ugen starter du på produktionen af en lille portrætfilm, hvor du omsætter ugens læring i en konkret praktisk opgave. Denne portrætfilm klippes færdig i uge 3.Uge 3:

At skabe den gode dokumentar ved klippebordet

I den tredje uge arbejder du intensivt med klip af dit portræt-filmprojekt, som startede i uge 2. I dokumentarfilm har klippeprocessen endnu større betydning end i fiktion, da den dokumentariske historie ikke er optaget efter drejebog og derfor ultimativt skabes ved klippebordet. Det er også i klipningen, at man for alvor får erfaring med styrker og svagheder i ens materiale. M.a.o er der meget læring at hente i en dokumentarisk klippeproces.

Vi får besøg af en professionel klipper, der tager os med ind i metoder bag det at klippe en dokumentarfilm frem, og hvordan man går ind i et dokumentarisk materiale og arbejder med dramaturgi. Igennem ugen får du daglig coaching.

 

 • Du bliver introduceret for, og afprøver i praksis, fortællemæssige teknikker til at klippe din historie.

 • Du får igennem ugen intensiv feedback og kommer ind i en koncentreret læringsproces.

 • Vi ser og fejrer de færdige portrætfilm og afslutter DOX:DOKUMENTAR med lidt godt til gane og vom.

 

Ret til ændringer af programmet forbeholdes.

dox ikon.png

DOX:MASTER

DOX:MASTER er et intensivt 4-ugers forløb, hvor du arbejder på din egen produktion under intensiv sparring, og hvor du får håndværket helt under huden.

DOX:MASTER bygger ovenpå 3-ugers DOX:DOKUMENTAR forløbet, men det er også muligt at tage DOX:MASTER som et særskilt forløb.

 

Om dox:master forløbet

På DOX:MASTER kommer du enten med et dokumentarfilmprojekt, som du allerede er i gang med; eller du har en film i ærmet, som du skal have søsat; eller du har blot lyst til at arbejde med en dokumentarfilmproduktion/webfilm over en koncentreret periode. Uanset hvad du kommer med, får du gennem dette 4-ugers forløb en intensiv feedback og bliver støttet i udviklingen og/eller færdiggørelsen af din film.

Der er også mulighed for at flere studerende slår sig sammen omkring et filmprojekt.

Undervejs er der undervisningsforløb med praktiske øvelser, der tager dig omkring øvrige, vigtige steps i en dokumentarfilmproduktion: Idéudvikling og pitch, manuskript og klip af (pitch) trailer.

Vi har hver dag et morgenmøde, hvor ofte vi ser film. Fx. en dokumentar med et interessant filmsprog, som du måske kan bruge i din egen produktion. Eller vi ser noget fra - og giver kritik på - hinandens projekter. Således lærer du i det 4-ugers forløb ikke kun fra din egen produktion. Du lærer også meget ved at se dine medstuderendes film udvikle sig.

VIGTIGT: De planlagte undervisningsforløb og øvelser i uge 2-3-4 er valgfrie, hvis dit projekt fordrer, at du bruger din tid på fx optagelser og klip.

 

Output

DOX:MASTER klæder dig på til at arbejde professionelt med dokumentarfilm og film til web. Du kan idéudvikle og pitche dit projekt, så andre - om det er finansører, medvirkende, filmhold eller kunder - forstår din idé og tror på, at den kan gennemføres. Du har arbejdet koncentreret med at skabe den dramaturgisk velfungerende dokumentar og afslutter, hvis det matcher dit projekt, med en færdig produktion. Du er efter DOX:MASTER parat til at føre nye ideer ud i verden.

 

Filmskolen og udstyr

Som studerende har du adgang til computer med redigerings programmet Adobe Premiere Pro.

Filmskolen råder over DSLR kamera. Hvis du planlægger at skulle optage meget under forløbet, kræver det, at du medbringer eget kamera. For alle tilskynder vi dog også kraftigt til, at man medbringer sit eget kamera.

Alle studerende får en nøgle og har adgang til DOX:WORLD 24/7. Du arbejder intensivt under forløbet og vi anbefaler, at du afsætter tid ud over den daglige mødetid, til at arbejde på dit projekt og øvelserne.

 

Forudsætninger

DOX:MASTER forudsætter, at du enten har gennemgået DOX:DOKUMENTAR forløbet eller har anden praktisk erfaring med filmproduktion. Du kommer med et eksisterende filmprojekt eller en idé til en dokumentar/webfilm, som du arbejder på gennem forløbets 4 uger.

 Pris: 7.500 kr. / 6.500 kr. (rabat for studerende, der har taget DOX:DOKUMENTAR forløbet)

 

Program for DOX:MASTER

30. sept. - 25 okt. 2019


Uge 1

(mandag d. 30 sept. - fredag d. 4 okt. 2019)

I den første uge laver vi sammen med dig en plan for, hvad du skal opnå under DOX:MASTER forløbet.

Du bliver på holdet ført igennem hemmelighederne bag den gode pitch, hvor du klart, kort og konkret præsenterer den film, du har på hjertet. Målet med denne pitch-øvelse er ikke pitchen i sig selv. Målet er at komme igennem de arbejdsprocesser, der er bag selve projektpræsentationen: At sikre at projektet har en klar hovedhistorie, at du har bud på din films fortællestil, at din(e) karakter(er) er interessante mv. og at omverden har vildt lyst til at se din film! Denne proces er et første, vigtige skridt i at blive tydelig, også overfor dig selv, om projektet og hvor det skal hen.

Vi ser gennem ugen dagligt film, der har forskellige fortællestile, og som inspirerer og udfordrer dig i dit eget arbejde med dit projekt.

 

 • Individuel sparring 1:1 på dit projekt og plan for dit DOX:MASTER forløb

 • Undervisning på holdet i at pitche et filmprojekt med konkret praktisk øvelse, hvor du arbejder med og fremlægger dit projekt på holdet

 • Vi ser dagligt dokumentarfilm og går bag om filmens tilblivelse og værktøjerne bag

 


Uge 2-3-4

(mandag d. 7 okt. - fredag d. 25. okt. 2019)

I de følgende 3 uger arbejder du koncentreret med dit eget filmprojekt (eller med et projekt i en gruppe) og får 1:1 sparring. Vi samles hver morgen til produktionsmøde og ser film eller ser noget fra hinandens produktioner, eller får anden input.

Du modtager manuskript og trailer-klip undervisningsforløb (valgfrit), og vi afslutter sidste undervisningsdag d. 25. oktober med premiere på færdige film eller færdige sekvenser i din produktion.

 

 • Du arbejder med egen produktion - optagelser og klip - og får 1:1 sparring

 • Vi ser dagligt dokumentarfilm og går bag om filmens tilblivelse eller værktøjerne bag

 • Udvidet manuskriptkursus: Du lærer arbejdsmetoderne til at få styr på din film ved at skrive den frem, og du producerer de nødvendige projektbeskrivelser, som oftest kræves, hvis du vil have din ide afsat eller du vil søge støtte til den (valgfrit).

 • “Pitch” trailer klip (valgfrit)

 • Besøg af gæstelærere, der tager os bag om deres produktioner

 • Færdiggørelse og premiere på din film


 

Hvad kan det gøre ved din film at få vores sparring?

Du bliver klar på, hvordan du sikrer fremdrift i fortællingen - hvad der driver din historie frem og hvordan din film kan udvikle sig

Du bliver klar på din films styrker og svagheder og får sparring på at få filmen på rette kurs

Du lærer at holde stramt greb om din historie, så du ikke filmer “ud i det blå”

Din films dramaturgi bliver afpudset, så historien bliver vedkommende og medrivende

Du får det bedste ud af dine karakterer

Din klippeproces optimeres ved fortløbende feedback på klipningen


 

Ret til ændringer af programmet forbeholde